La Fundació

La Fundació – Capítol I

L’actual Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) es crea l’1 de febrer del 2014, a mitjançant la supressió de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i la dissolució i extinció de GEOCAT mitjançant la cessió global del seu actiu i passiu a l’ICGC.

Entre els anys 2007 i 2013, l’IGC contracta GEOCAT per fer una sèrie de mapes, que com es denuncia a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) l’IGC està pagant per sobre del preu de mercat a GEOCAT. [És important destacar que la comparativa de preus que es fa a la diversa documentació compara els preus pagats amb els preus que es paguen actualment per projectes similars]. L’OAC veient aquesta documentació dicta un requeriment a l’ICGC, per tal de que justifiqui el per què del pagament dels sobrepreus. Val a dir que els companys de l’OAC detecten, com a cosa més significativa que el total dels encàrrecs directes a GEOCAT hi ha hagut uns sobrepreus és superior als 2.000.000€, que s’han produït de forma sistemàtica i a més destaquen que hi ha hagut fraccionament de factures (l’adjudicació a GEOSERVEI es va fer fraccionadament mitjançant contractes menors per tal d’eludir el principi de concurrència amb un procediment negociat). Tot això, es denuncia el mateix 2013.

Al setembre del 2020, NO sorprenentment, la direcció de l’ICGC respon al requeriment de l’OAC dient que no està d’acord amb el contingut de l’informe d’aquesta en els següents punts:

 1. Respecte el GEOTREBALL V Mapa hidrogeològic de Catalunya 1:25.000 argumenta que GEOCAT feia molta més feina que la que es fa actualment. Que els processos de creació de mapes s’han simplificat i que tot el procediment és més barat:
  1. s’elaboraven més continguts dels que quedaven representats en el mapa final publicat.
  2. l’equip tècnic coordinador del projecte a l’ICGC va simplificar els continguts que s’havien generat fins aquell moment (es va deixar de generar informació que no repercutia directament en la publicació dels fulls del Geotreball V) i es va simplificar l’estructura dels fitxers d’informació.
  3. una part passen a generar-se internament per tècnics de l’ICGC, simplificats també com a resultat del procés de racionalització de continguts exposat anteriorment, i una altra part deixa de fer-se.
  4. durant la realització dels full “pilot”, GEOCAT va realitzar tasques relacionades amb la proposta i definició de continguts del Geotreball V, participant de manera conjunta amb l’IGC en propostes de simbolització, creació de procediments i el desenvolupament de metodologies.
 2. Respecte el Geotreball VI Mapa de Prevenció de Riscos de Catalunya 1:25.000 comenta que el que s’està comparant és la realització del mapa en fase de “maduresa” (últim any de la creació) amb la fase de pilot + desenvolupament (1 any + 6 anys).
  1. En el transcurs dels treballs de l’etapa de desenvolupament, alhora que s’avançava en la realització dels fulls, calia valorar i analitzar l’aplicabilitat de les propostes per decidir si era convenient adoptar-les totalment o parcialment o si calia modificar-les abans d’incorporar-les en els procediments i metodologies a emprar per a la realització del Mapa de Prevenció de Riscos Geotreball VI.
  2. La pluralitat de fenòmens a avaluar i la necessitat d’assolir unes metodologies que permetin garantir uns resultats homogenis per a tot el territori ha fet que en l’històric d’evolució d’aquest projecte, que s’inicia l’any 2007, s’hagin produït tres etapes, al llarg de les quals s’han anat definint i concretant els continguts, les metodologies i els procediments de treball a emprar: etapa pilot, etapa de desenvolupament i etapa de producció.
  3. és evident que no tots els fulls presenten la mateixa complexitat pel nombre de fenòmens a estudiar i reflectir.
 1. Sobre el fraccionament de factures defensa que no existeix donat que el treball de camp és diferent del de la realització del mapa en sí. Donat que s’entén que la recol·lecció de dades és diferent al fet de plasmar-les en físic, tot i ser el mateix mapa.
  1. el primer encàrrec que es va fer a GEOSERVEI tenia com a objecte els treballs d’anàlisi i primera fase de diagnosi, mentre que el segon encàrrec tenia com a objecte la realització de tasques de digitalització i redacció de memòries tècniques

Lligant les tres “consideracions” de la direcció, aquesta al·lega que com eren propietaris del GEOCAT, tots els diners dels sobrepreus retornen i que finalment les treballadores de GEOCAT han passat a ser treballadores de l’ICGC.

 1. …en cap cas es va produir un menyscapte a l’IGC, doncs el control absolut de la societat per part de l’ICC i l’IGC garantia que qualsevol benefici de l’empresa acabés repercutint en el patrimoni d’aquests Instituts…
 2. …bona prova de que GEOCAT funcionava, també, com una vertadera extensió de l’IGC, és que quan aquesta societat es va liquidar, part del personal es va integrar a l’ICGC, així com també tots els seus actius i passius

Finalment, al desembre del 2020 l’OAC emet una resolució on explícitament indica que no es dona credibilitat a la resposta de l’ICGC, que es confirmen les principals irregularitats i que no s’aporta cap prova documental que sustenti les afirmacions que fa. Tot i així l’actuació es considera conclosa en fase de seguiment, a més de justificar un examen més aprofundit i independent. Cosa que ja s’ha demanat per part del conjunt del comitè.

 1. Valorades les al·legacions tot i que aporten informació que podria modificar a la baixa l’import global dels sobrepreus estimats en l’informe raonat, confirmen les principals irregularitats descrites en ell.
 2. L’actuació d’investigació es considera closa passant a la Fase de Seguiment que efectua la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau.
 3. Les prestacions de serveis que s’efectuen fora de mercat com les que varen ser objecte d’encàrrec per l’IGC a GEOCAT compatible amb els sobrepreus denunciats que justificaria un examen més aprofundit i independent per part de l’ICGC sobre aquests encàrrecs

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s