Movilitzacions

Vaga General Feminista 8M – 2022

La CGT de Catalunya, el tercer sindicat de Catalunya en afiliació, ha decidit aquest dijous 24 de febrer convocar vaga general de 24 hores el dia 8 de març a tota Catalunya.

Com d’altres anys, es tracta d’una vaga general feminista que situa en un primer pla les reivindicacions en contra de l’explotació patriarcal que milions de dones i gèneres dissidents patim pel simple fet de ser-ho. És també una vaga general perquè el patriarcat actualment existeix en un sistema capitalista, al què nodreix i alimenta. La convocatòria cridarà a la vaga al conjunt de les treballadores i treballadors de Catalunya, si bé el protagonisme radicarà en les qui ho patim en primera persona, com a forma de lluita contra la invisibilització quotidiana.

La vaga arribarà en un context complicat pels sectors més feminitzats que a la vegada són també els més essencials: educació, sanitat, comerç i cures; Són sectors amb una precarietat en augment i on el covid19 ha estat especialment impactant, deixant palesa la situació d’indefensió de milers de companyes. Destacant que els protocols contra l’assetjament de la Llei d’Igualtat s’han demostrat com insuficients per visibilitzar i resoldre les conductes masclistes en els centres de treball.

Un cop més, cridem a una vaga on som cridades totes. Les dones per visibilitzar el menyspreu que suposa el fet de ser dona en la societat patriarcal en la que vivim. Els homes per fer les tasques que habitualment i en la majoria de casos realitzen elles i que aquell dia si fan vaga es deixaran de fer.

Si les dones fan vaga, s’atura tot.
Secció sindical de la CGT a l’ICGC

Movilitzacions, Sin categoría

Vaga General del sector públic – 30 de Novembre

Hola companys/es,    El dia 30 de Novembre hi ha de nou una jornada de vaga convocada.  

Els motius? Doncs no ha canviat res respecte a la vaga del 28 d’Octubre, tenim el reial decret 14/2021, de 6 de juliol, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (també anomenat “ICETAZO”), fruit d’un pacte entre CCOO, UGT i el Gobierno de España que és un pas més en la precarització dels serveis públics. Donat que:

  • Totes les interines que no aprovin el procés selectiu s’enfrontaran a un acomiadament procedent. Així doncs ens trobarem, possiblement, amb l’ERO més gran de la història.
  • No sanciona veritablement a l’administració, quan és aquesta l’única responsable de que el personal visqui en la perpetua temporalitat, es a dir, en abús. Els llocs de treball estructurals no haurien de poder ser coberts amb contractes temporals: això és un frau de llei.
  • Obre la porta a la privatització de serveis, donat que l’actual decret obliga a amortitzar les places dels interins de nou ingrés si no es fa el procés selectiu per consolidar-los abans d 3 anys. (Modif. dels arts 10 i 11 del EBEP).
  • No compleix la directiva europea 1999/70/CE sobre el treball de durada determinada, ni amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, especialment la sentència del 19 de març del 2020, i les sentències i autos posteriors relatives a la mateixa matèria.

A més, s’ha de destacar que tota aquesta situació posa també en risc la salut mental de les persones, i més, amb la inseguretat i incertesa que estem vivint durant tots aquests anys de reclamacions i mobilitzacions per part de les interines.

I AFECTA AIXÒ A LES TREBALLADORES DE L’ICGC?

Sí. Ara mateix ens trobem que la direcció de l’ICGC ha decidit treure a oferta pública les places que haurien d’estabilitzar a 4 treballadores de l’Institut fent referència a l’Icetazo i, si no passen aquest procés selectiu, es veuran abocades (a data d’avui) a l’atur.

Per tots aquests motius, cridem a la VAGA a TOTES LES TREBALLADORES. Nosaltres som dels que defensem que la SOLIDARITAT ÉS LA NOSTRA MILLOR EINA.

Aquesta VAGA de 24h del dia 30 de Novembre, pretén condicionar el procés de votació de les esmenes al reial decret 14/2021 per tal que s’aprovin aquelles que vagin en la línia del que marca el tribunal europeu, donat que en cas contrari, les persones interines es trobarien en una inseguretat jurídica igual o major a la que ja es troben ara. La votació és realitzarà el 2 de Desembre al congrés on, com ja em comentat, l’Estat Espanyol pretén un cop més saltar-se les lleis europees.  

Secció sindical de la CGT a l’ICGC