Actualitat ICGC

El “teletreball” en el pla de retorn

Hola companys/es, 

Al llarg de les dues últimes setmanes, s’ha estat negociant amb l’empresa la documentació que se us ha fet arribar des de la Comissió de coordinació del Pla de contingència. Aquest document (Condicions teletreball covid-19) s’ha acceptat des de tots els sindicats. Tot i que nosaltres hem donat el nostre “Si”, creiem que val la pena explicar el perquè i les mancances que hi trobem. 

En primer lloc, cal recordar que fa uns mesos  l’ICGC va dir:  

“Com a empresa, el repte més difícil que tindrem en els propers mesos és el de definir un pla de teletreball de veritat, adaptat a les necessitats i possibilitats de l’empresa, a les necessitats de conciliació dels treballadors, que respecti la normativa de prevenció de riscos i que es trobi en el marc d’actuació que estableixi la Generalitat de Catalunya. Amb aquest objectiu recuperarem l’esborrany de pla de teletreball en el que estava treballant la Comissió de Teletreball de l’Institut tot just abans d’haver-nos de confinar i reiniciarem les negociacions per tal que disposem d’un pla realista, amb objectius mesurables, que pugui durar en el temps, i que alhora sigui flexible per tal d’acollir possibles tornades massives a fer feines des de casa en cas de necessitat.” 

Amb aquesta declaració d’intencions, pensem que el fet que surti “teletreball” en aquest Annex al Pla de Retorn de l’ICGC podria crear dubtes entre els treballadors i treballadores, ja que no hi ha flexibilitat en l’organització del temps de connexió, ni ànims d’avançar en termes de conciliació familiar. A més, actualment hi ha un altre procés obert d’acord del teletreball. En aquest sentit s’ha intentat millorar el document afegint a la definició de teletreball el fet de que és durant la situació excepcional de pandèmia. 

En termes econòmics, l’empresa posa la restricció de que el Teletreball previst en aquest document per a l’etapa de la COVID-19 no pot suposar un increment dels costos de personal o dels béns i serveis de l’entitat, tret dels equipaments informàtics que hagin de ser adquirits.  Actualment, no hi ha una normativa en ferm d’aplicació a l’estat respecte de qui es fa càrrec de despeses com: mobiliari d’oficina, material de papereria, connectivitat a internet, llum, aigua, calefacció o qualsevol altra despesa en el lloc de treball triat per la persona treballadora (tot i que la UE si que ho especifica). Hem acceptat temporalment que no ha de suposar un cost extra per a l’empresa, ja que el recorregut legal de les reclamacions és actualment molt lent i les necessitats son immediates. En termes de prevenció de riscos laborals l’empresa ens està obligant a sol·licitar el teletreball (combinat amb treball presencial) assumint els costos en matèria de seguretat i salut a casa per disminuir el risc de contagi. Així doncs, destaquem la falta de voluntat de l’empresa vers la salut les treballadores un cop més. 

Veient l’actitud que ha tingut la empresa “o accepteu el que hi ha, o tota la plantilla haurà de tornar presencialment a l’institut” ens ha portat a acceptar aquest document, però no ens situa en un escenari en el qual la direcció de l’empresa realment tingui un interès en implantar el teletreball com a metodologia actual de treball a l’ICGC. Nosaltres no estem d’acord amb la manera de procedir, ja que pensem que en aquests temps de pandèmia hi hauria d’haver el màxim de gent a casa teletreballant i que es vagi a la feina en situacions on no es poden fer les tasques des de casa.